خدمات ما

لبخند شما رسالت ماست


طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید


ویزیت رایگان

 
درمان ها

ما میتوانیم کمکتان کنیم

طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نمایدطراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید


ایمپلنت های دندانی

شرح خدمات

طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نمایدطراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نمایدطراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید


بیشتر بدانید


جراحی زیبایی

شرح خدمات

طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نمایدطراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نمایدطراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید


بیشتر بدانید


چکاپ دندان

شرح خدمات

طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نمایدطراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نمایدطراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید


بیشتر بدانید


بررسی ریشه دندان

شرح خدمات

طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نمایدطراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نمایدطراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید


بیشتر بدانید

قیمت خدمات

لیست قیمت خدمات دندانپزشکی

 
ایمپلنت هر واحد 6،000،000 تومان
روکش های دندانی (در هر دندان) 2،700،000 تومان
تاج دندان 800،000 تومان
کشیدن دندان 1،200،000 تومان
تمیز کردن دندان 340،000 تومان
مقیاس بندی و برنامه ریزی ریشه 12،000،000 تومان
پر کردن دندان با آمالگام نقره ای 350،000 تومان
باندینگ دندان 800،000 تومان
عصب کشی 1،200،000 تومان
 
پرسش و پاسخ

سوالات متداول

1پس از انجام ارتودنسی برای بهتر دیده شدن دندان ها لمینت راه کار مناسبی است؟
طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
2انجام درمان پست و کور خطرناک است و مراقبت خاصی پس از آن دارد؟
طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
3آبسه دندانی که کامپوزیت شده را چه باید کرد؟
طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
4ایجاد لک های قهوهای و تیره بر روی دندان بدون درد دلیل بر پوسیدگی دندان است؟
طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
5برآمدگی به وجود آمده بعد از جراحی دندان عقل به چه علت است؟
طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
6جراحی دندان عقل نهفته ای که روی کانال عصب است خطرناک است؟ با عوارض همراه است؟
طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
7درد پس از عصب کشی تا چه مدت زمان طبیعی است؟
طراح گرافیک از این متن برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید
درخواست مشاوره

متخصصان ما منتظر کمک به شما هستند. تماس با ما!


درخواست مشاوره